Zaproś autora
Autorka książki pt. „Trudny pacjent w gabinecie stomatologicznym" realizuje:

  • odczyty, prelekcje, konferencje,
  • wykłady gościnne,
  • kursy specjalistyczne,
  • seminaria i dyskusje naukowe,
  • szkolenia wewnętrzne dla gabinetów i klinik,
  • badania naukowe (w tym w tematyce trudnego pacjenta),
  • warsztaty dla asystentek, higienistek i recepcjonistek,
  • przedmioty związane z komunikacją z pacjentem,
  • e-learning jako wykład gościnny.


Zaproś dr n. ekon. Magdalenę Szumską również na spotkanie autorskie do swojego stowarzyszenia, uczelni, szkoły, studium. Zaproponuj udział w wydarzeniu medialnym, podnieś kwalifikacje swoich słuchaczy, zdobądź uznanie w oczach pracowników i klientów.

Tematyka wszystkich wystąpień dotyczy komunikacji z pacjentem-klientem w gabinecie, zarządzania jednostką usług medycznych/stomatologicznych, podnoszenia lojalności klientów, budowania przewagi konkurencyjnej gabinetu, profesjonalnej organizacji zespołów medycznych, skutecznej pracy w recepcji, zarządzania finansami, pracy z trudnym pacjentem. Całość tematów zamyka się w szerokiej problematyce zarządzania oraz marketingu i organizacji pracy w działalności mniejszych i większych gabinetów działających na polskim rynku.

Podczas wydarzeń można otrzymać osobistą dedykację od autorki.
Aby skontaktować się w celu organizacyjnym, przejdź do zakładki KONTAKT.
  TrudnyPacjent.pl

  biuro@szumska.pl
  Tel. +48 601 57 00 75
  Fax. +48 61 8 112 444

  www.szumska.pl
  www.e.szumska.pl
  www.medicalmaestro.pl